Gimnaziul este o școală de cultură generală care face parte din învățământul secundar. Este precedată de școală primară (clasele I – IV) și succedată de liceu clasele (IX – XII sau XIII). Elevii încadrați în ciclul de studii gimnaziale desfășoară activități în conformitate cu Structura anului de învățământ în învățământul preuniversitar din România care este stabilită anual de către Ministerul Educației și Cercetării prin ordin al ministrului.